Miten luoda tukiverkosto ympärillesi?

Tukiverkoston tärkeydestä puhutaan paljon ja sen puutteellisuus hankaloittaa elämäämme monella tapaa. Omaa tukiverkostoa tulee pohdittua tilanteissa, kun esimerkiksi perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi. Myös muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan saa miettimään, mistä löytää apua ja tukea tarvittaessa.

 Jokainen meistä tarvitsee luotettavia ystäviä, tukea ja turvaa elämämme varrella. Elämä kuljettaa meitä, eikä vanhat ystävyyssuhteet ole aina ikuisia. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että tukiverkosto on aina riittävä, vaikka se tarkoittaisi sitä, että sen ihmiset vaihtuisivatkin. Aina on oltava tiedossa ainakin joku, jolle voi soittaa hätätilanteessa, tai kun tarvitsee kuuntelijaa. Hätätapauksiin, riittää vaikka naapuri, jonka kanssa on ennalta sovittu, että autetaan toinen toisiamme tarpeen tullen.

Ole aktiivinen yhteydenpidossa

 Sosiaalisille persoonille tutustuminen uusiin ihmisiin on luontevaa, mutta sekään ei takaa sitä, että suhteet syvenisivät hyvän päivän tuttavuudesta pidemmälle. On hyvä muistaa, että moni asia on pitkälti myös itsestä kiinni. Jos huomaat ongelmaksesi luottamuksellisten suhteiden luonnin , niin mieti mikä keskeyttää ystävyystasolle pääsemisen? Joskus syy voi olla siinäkin, ettei kiireisessä arjessa vain jostain syystä ole tullut soitettua toiselle pitkään aikaan ja kaveruus unohtuu. Raivaa siis aina aikaa myös suhteiden ylläpitoon, sillä se on yhtälailla hyvinvoinnistasi huolehtimista ja siksi tärkeää.

Kynnys yhteydenottoon kasvaa, mitä pidempi aika edellisestä tapaamiskerrasta, soittamisesta tai viestittelystä on. Kun tutustut uuteen ihmiseen, jonka kanssa synkkaa, niin ole itse aktiivinen ja pidä yhteyttä häneen, äläkä turhaan odota toisen tekevän aloitetta. Esimerkiksi minulla on useita ystäviä tai lähisukulaisia, jotka hyvin harvoin ottavat yhteyttä ensin. Siispä minä soitan tai laitan viestiä heille ja aina on vastaanotto ollut iloinen. Vaikka joutuisit olemaan suhteen ylläpitäjä, niin älä koe sitä turhan suureksi ongelmaksi. Sama se kumpi aloitteen tekee, kunhan toinen vain tekee sen.

Apua on saatavilla

Yksin ei pidä jäädä koskaan. Apua ja tukea on kyllä saatavilla ja erilaisia tilaisuuksia tarjolla, joissa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin.  Kartoita ensin oma tarpeesi. Millainen tukiverkosto sinulla on olemassa ja mihin osa-alueisiin tarvitsisit apua tai tukea lisää?

Selvitä paikkakuntasi järjestöt, kerhot ja vapaaehtoistoiminta. Jos tarvitset tukea lapsiarkeen, selvitä mitä kirkolla ja neuvolalla on tarjota teidän paikkakunnallanne. Monissa paikoissa on mahdollisuus saada esimerkiksi lastenhoitoapua ilmaiseksi muutamaksi tunniksi ja erilaisia vertaistukiryhmiä löytyy myös.

Avoimuus ja positiivinen asenne mukaan

Avoimuus omasta tilanteesta auttaa merkittävästi ja pian huomaat, että moni muukin painii samojen ongelmien kanssa. Oma avoimuus auttaa myös muita avautumaan omista ongelmistaan ja silloin vertaistuen voima alkaa näyttäytyä. Sen jälkeen on helppo ehdottaa, vaikka kyläilyä tai kahvilareissua omalla ajallakin toisten kanssa. Kun olet positiivisella ja avoimella asenteella liikkeellä, niin varmasti tutustut uusiin ihmisiin ja saat heistä myös ystäviä.

Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuksia vertaistuelle, vaikka kuinka paljon. Voit löytää Somesta ihan aitoja ystäviä, eikä maantieteellinen sijaintikaan ole esteenä. Hyödynnä ihmeessä tätä. Facebookissa on erilaisia ryhmiä, joiden kautta voit verkostoitua/ystävystyä samanhenkisten ihmisten kanssa.

Yhteisöllisiä ja vertaistukea tarjoavia Facebook- ryhmiä löytyy useita. :

 • Naistenhuone (171 t.jäsentä )
 • Miestenhuone ( 17t.jäsentä )
 • Pelastakaa vanhojen talojen naiset ( 4t.jäsentä )
 • Masennus – vertaistuki ( 2,5t. jäsentä )
 • Masennus (vertaistuki) 2,1t.jäsentä
 • VAIHDEVUODET vertaistuki ( 916 jäsentä )
 • Sairautena Ahdistus ( 3t.jäsentä )
 • Paniikki- ja ahdistuneisuushäiriö ( 7,2t.jäsentä )
 • Alkoholismi vertaistuki ( 592 jäsentä )
 • Vanhempien vertaistuki ( 4,5t.jäsentä )
 • Narsistien uhrien vertaistuki (1t.jäsentä )
 • Allergialapset vertaistukiryhmä ( 8,6t.jäsentä )
 • Sinkku ( 3,8t.jäsentä )

Hae lisää ryhmiä käyttäen sopivia hakusanoja hakukentässä.

LinkedIn on mielletty aiemmin hyvin urakeskeiseksi ja lähes täysin työnhakualustaksi, mutta nykyään se on paljon muutakin. Siellä on hyvin yhteisöllinen meininki. Moni on saanut LinkedInistä korvaamatonta vertaistukea, niin työelämän kuin arjenkin haasteisiin. Korona-keväällä oli varmasti tähänkin oma vaikutuksensa ja tässä asiassa pelkästään positiivinen.

Myös LinkedInissä on erilaisia ryhmiä. Monilla paikkakunnilla on omat LinkedIn-yhteisönsä ja Afterwork-tapahtumia järjestetään myös. Eräs tutustumisen arvoinen ryhmä LinkedInissä on Blinder, jota olen itse ollut ideoimassa ja perustamassa. Blinder on ammatillinen sokkotreffipaikka, jossa kannustetaan verkostoitumaan hyvin matalalla kynnyksellä. Sen lisäksi arvomme joka perjantai mysterymiitti-parin, joka sitoutuu tutustumaan toisiinsa etäyhteydellä itselle sopivana ajankohtana. Tutustu ihmeessä tarjontaan ja hyppää mukaan!

Tässä muutamia ryhmiä:

 • Link’d Oulu
 • Link’d Seinäjoki
 • Afterwork Turku
 • LinkedIn After Work Helsinki
 • Blinder

Sosiaalisessa mediassa on helppo verkostoitua myös introverttien, koska pystyt itse määrittelemään milloin ja kuinka moneen ihmiseen haluat olla yhteydessä kerrallaan. Älä turhaan kuormita itseäsi asettamalla liian suuria tavoitteita uusien tuttavuuksien hankkimiseen. Aloita yhdestä. Avoimuus ja aitous on tärkeää, kun halutaan rakentaa toimiva verkosto. Aktiivisuutta vaaditaan myös ja halua auttaa muita. Ota siis ennakkoluuloton ja positiivinen asenne mukaan ja lähde ilolla verkostoitumaan!

Oliko kirjoituksestani sinulle hyötyä? Voit antaa palautetta suoraan kommenttikenttään ja halutessasi jakaa postausta myös eteenpäin.

– Niina Kandolin

Lue lisää verkostoitumisesta: https://niinakandolin.com/2020/06/02/miksi-verkostoituminen-on-tarkeaa/

Mitä on työntekijälähettilyys?

Ihmiset kiinnostavat

Ihmiset ovat kiinnostuneita ihmisistä yritysten sisällä. Ihmiset kuuntelevat toisiaan mielellään, jos he pystyvät tuottamaan jotain lisäarvoa. Viestintätutkimukset osoittavat, että yrityksen työntekijöitä pidetään uskottavampina viestijöinä, kuin yritystä itseään. Henkilökunnan sosiaalisen median tilit olisi laitettava heti ensimmäisenä kuntoon, sillä sen kautta tavoitetaan yhä enemmän nykyisiä, sekä uusia potentiaalisia asiakkaita ja sidosryhmiä.

Henkilöstön verkostoitumistaitojen kehittämiseen kannattaa todellakin satsata ja työntekijälähettilyyteen kouluttautuminen tulisi olla prioriteettilistan huipulla jokaisessa organisaatiossa. Organisaation tuki on tärkeää, jotta työntekijälähettilyydestä saadaan jatkuva ja innostava toimintamalli, joka nähdään osana työnkuvaa.

”Työntekijät ovat kaikilla mittareilla mitattuna uskottavimpia työnantajamielikuvan luojia ja jalkauttajia”       (Kurvinen, Laine, Tolvanen: Henkilöbrändi, asiantuntijasta vaikuttajaksi. 2017)

Omalla persoonalla ja aitoudella saavutetaan luottamus

Työntekijälähettilyys ei tarkoita sitä, että työntekijä koulutettaisiin tuottamaan sisältöä eri kanaviin yrityksen ohjeistuksella, johdon toimiessa tirehtöörinä. Työntekijöiden tulee toimia omalla persoonallaan omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksenaiheistaan katsoen.

Luottamus yrityksen ja työntekijän välillä on tietenkin oltava itsestään selvyys jokaisessa organisaatiossa, mutta viestintätaitoja on kuitenkin jokaisen hyvä kehittää, sekä varmistaa niiden riittävyys. Työntekijän tulee olla myös motivoitunut toimimaan lähettiläänä, sillä väkisin tuotettu ja liian siloiteltu sisältö ei palvele, eikä kiinnosta ketään.

 Työntekijän tulee tietenkin myös jakaa yrityksen arvomaailma ja seistä aidosti edustamiensa tuotteiden ja palvelujen takana. Arvon tuottaminen, sekä luottamuksen rakentaminen ovat verkostoitumisen keskiössä ja aitous on avainsana. Potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin vaikutetaan tuottamalla luottamusta herättävää ja arvoa tuovaa materiaalia kanaviin, jossa hekin viettävät aikaansa.

Panosta lisäarvoa tuottavaan sisältöön

Sisällön ei tule koskaan olla suoraviivaista myymistä, vaan kohderyhmille lisäarvoa tuottavaa ja asiantuntijuutta korostavaa. On tärkeää muistaa, että tuotettua materiaalia katsoo ja seuraa monet sellaisetkin tahot, jotka eivät välttämättä ole omassa verkostossa vielä sillä hetkellä. Käytöstavat ovat tärkeä hallita jokaisen, eikä provosoituminen sosiaalisessa mediassakaan ole koskaan viisasta. On tärkeää oppia tunnistamaan myös trollit.

Vältä persoonatonta höttöä sisällöntuotannossa

 Kilpailu on kovaa kaikkialla, joten positiivisen mielikuvan jälki on jätettävä aina päällimmäiseksi. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei voisi ottaa kantaa asioihin rakentavasti. Se on jopa suotavaakin välillä. Liian varovainen tapa viestiä ei nimittäin sekään kasvata luottamusta, eikä herätä toivottua vuoropuhelua. Viestintätaitojen kehittäminen on siis tärkeä osa työntekijälähettilyyttä.

Asiakas etsii tietoa useista verkkolähteistä

Myös BtoB-sektorilla potentiaalinen asiakas hakee ensin tietoa tuotteesta tai palvelusta eri verkkolähteistä ennen yhteydenottoa. Mitä enemmän yritys pystyy tuomaan esille ostopäätöstä tukevaa, luottamusta herättävää sisältöä tärkeisiin kanaviin, sen parempi. Siihen vaikuttavat varmasti positiivisesti brändiä edustavien työntekijöiden näkyvyys ja suositukset.

LinkedIn on ykköskanava verkostoitumiseen

LinkedIn on yksi parhaimmista sosiaalisen median verkostoitumiskanavista, jossa vuoropuhelua on helppo käydä ja verkostoituminen on tehty helpoksi. LinkedIn mahdollistaa kätevästi myös suositusten keräämisen suoraan profiiliin. Suositukset ovat tärkeässä roolissa työnantajamielikuvan muodostamisessa.

Onhan yrityksenne koko henkilöstöllä LinkedIn-profiilit kunnossa ja sen mahdollisuudet ymmärretty hyödyntää tehokkaasti? Jos epäilet ettei vielä ole, niin otapa yhteyttä minuun, niin korjataan tilanne pian.

– Niina Kandolin

Joko olet lukenut kirjoitukseni: Miksi verkostoituminen on tärkeää?https://niinakandolin.com/2020/06/02/miksi-verkostoituminen-on-tarkeaa/

Miksi verkostoituminen on tärkeää?

Tänä päivänä liike-elämässä ei kukaan pärjää enää yksin. Yrittäjän pitää verkostoitua menestyäkseen ja pystyäkseen jatkamaan liiketoimintaa. Verkostot tarjoavat yhteistyökumppaneita, potentiaalisia työntekijöitä, asiakkaita ja yhteisöllisyyden tunnetta. Yrittäjät löytävät verkostoista myös tärkeitä voimavaroja.

Verkostoitumistaidot nousevat tulevaisuudessa aina vain tärkeämmäksi taidoksi myös työnhakijoiden ja työntekijöiden kannalta. Jo nyt rekrytoijat ovat alkaneet kiinnostua siitä, millaisen verkoston potentiaalinen työntekijäehdokas omaa. Hyvä ja toimiva verkosto on sekä työntekijän, että työnantajan etu.

Missä ja miten verkostoidutaan?

Verkostoituminen vaatii aktiivisuutta, mutta se on myös hyvin palkitsevaa.  Verkostoitua voit osallistumalla eri tapahtumiin, yhdistyksiin ja yhteisöihin. Ota myös selvää oman kunnan tai kaupungin yrityspalveluista ja heidän tarjoamistaan tilaisuuksista, joissa voit verkostoitua alueesi muiden yrittäjien kanssa. Ehdota yhteistyötä tarjoamalla apuasi muille yrittäjille. Sen kautta sinulle voi avautua paljon uusia verkostoja. Mieti myös, voisitko tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Sosiaalinen media mahdollistaa verkostoitumisen lähes rajattomasti. Tästä hyvä esimerkki on LinkedIn, jonka käyttäjämäärä lisääntyy kokoajan. Somessa verkostoitumisessa on omat hyvät ja huonot puolensa juuri helppouden vuoksi. Verkostoitumisstrategia auttaa sinua suunnitelmallisempaan verkostoitumiseen ympäristössä, jossa on loputtomasti toinen toistaan kiinnostavampia ihmisiä.

Vaikka itse tavoittelen suurta verkostoa, joka koostuu hyvin erilaisista lähtökohdista ja ammattikunnista tulevista ihmisiä, ei se ole välttämättä sinun tarkoitustasi palveleva tapa. Onkin hyvä miettiä ensin, mitä verkostoltaan haluaa.

Osa ihmisistä haluaa myös tutustua verkostoonsa ns. pintaa syvemmältä, joka onkin järkevää. Linkittymisestä ei lähtökohtaisesti ole juuri hyötyä, jos ihmiset eivät tunne toisiaan kuin nimeltä. Tämä voi olla turhan haastavaa, jos verkostossa on tuhansia ihmisiä. Kontakteihin voi kuitenkin tutustua myös pikkuhiljaa ja aloittaa voi esimerkiksi seuraamalla henkilöiden tuottamaa sisältöä Some-kanaviin. Seuraava askel voisi olla osallistuminen keskusteluihin ja siitä yhteydenotto vaikka yksityisviestillä.

Verkosto kuin kyläyhteisö

Verkosto on parhaimmillaan, kuin vanha kunnon kyläyhteisö, jossa jokainen tuntee toisensa jollain tavalla; mitä palveluja kenelläkin on tarjota ja millaisesta persoonasta on kysymys? Kyläyhteisössä yhteisön jäsenet ostavat palvelunsa toisiltaan. Kun joku kyläläinen tarvitsee autolleen korjaajaa, niin hän soittaa Penalle. Kun taas tarvitaan hiustenleikkuuta, niin varataan aika Lissulta.

Näin toimii myös Someverkostot parhaimmillaan. Siksi on tärkeää, että tuot osaamistasi, palveluitasi, sekä tuotteitasi esille ja olet valmis tutustumaan verkostoosi, jotta voimme auttaa toinen toisiamme. Pyri siihen, että sinä olet minun mielessäni, kun tarvitsen, tai kuulen jonkun tarvitsevan osaamistasi, palveluitasi ja tuotteitasi.

Verkostoitumisvinkit

 • Laajenna verkostoasi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kuulumalla erilaisiin verkostoihin, saat itsellesi näkyvyyttä, mikäli se on tavoitteesi.
 • Auta muita rohkeasti, niin he auttavat sinua. Saata ihmisiä yhteen,ja muista suositella oman verkostosi osaajia muillekin.
 • Syvennä suhdettasi verkostosi jäseniin kirjoittelemalla, soittelemalla ja sopimalla tapaamisia. Ole aidosti kiinnostunut heistä ja kysele kuulumisia aika ajoin.

Miksi kannattaa verkostoitua?

 • Saat paljon ammatillista tukea ja vinkkejä
 • Verkostot auttavat sinua kehittymään urallasi
 • Verkostosta voit löytää elinikäisiä ystäviä
 • Kun tunnet voivasi olla hyödyksi ja onnistut auttamaan muita, saa se aikaan uskomattoman hyvän olon myös sinulle.
 • Verkoston kanssa ei tarvitse ystävystyä, ammattiasioissa pysyminen riittää myös.
 • Verkoston merkitys kasvaa tulevaisuudessa esimerkiksi työn saannissa ja työssä pysymisessä.

Ihminen tarvitsee ihmistä

Ihmiset, joilla on hyvät sosiaaliset tukiverkostot, ovat myös paljon terveempiä ja onnellisempia. Tukiverkosto auttaa selviytymään kriiseistä ja haastavista tilanteista tarjoamalla tukea ja apua. Verkostoituminen on siis monin tavoin hyödyllistä ja kannattavaa.

Hae mukaan ilmaiseen verkostoitumiskoulutukseen

Pilottihaku verkostoitumiskoulutukseeni on alkanut. Voit hakea mukaan täyttämällä hakulomakkeen, joka löytyy https://niinakandolin.com/blog/. Sieltä löydät myös tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä.

-Niina Kandolin

Koetko haastavaksi oman osaamisesi tunnistamisen ja sanoittamisen? Lue kirjoitukseni aiheesta: https://niinakandolin.com/2020/05/19/oma-osaaminen/

Tarinani

Kirjoitan blogissani työelämään liittyvistä aiheista, mutta myös henkilökohtaisista kokemuksistani, sekä taustastani.

Lapsuuteni

Ollessani lapsi, vanhempamme pyörittivät puuteollisuusyritystä pahimpaan lama-aikaan 90-luvulla. Puutuotteita valmistettiin kotiverstaallamme, jonne pääsi juoksemaan takapihan polkua pitkin nopeasti. Vanhempani tekivät töitä aamusta iltaan, lähes joka ikinen päivä, myös jouluaattona. Me lapset vietimmekin paljon aikaa verstaalla ja rakentelimme omia taideteoksiamme puusta, käyttäen isän avustamana sorvia, kuviosahaa, poraa, vasaraa ja nauloja. Viikonloput olimme usein heidän kanssaan markkinoilla ja messuilla myymässä tuotteita kilpaillen siitä, kuka myy eniten. 

Eräänä päivänä, kun tilaustyöt olivat tuottaneet ylimääräistä rahaa, isä osti meille ensimmäisen hevosen siskoni ponin kaveriksi. Muistan vieläkin sen onnen tunteen, kun Lotta-heppa purettiin hevostrailerista pihaamme. Se oli niin kaunis ja ylväs eläin. Siitä alkoi oma todellinen heppatyttö-vaihe, josta tein itselleni lopulta jopa ammatin. Muutama vuosi myöhemmin hevosluku kasvoi, mutta vanhempieni yritystoiminta päättyi, koska se muuttui kannattamattomaksi ja liian raskaaksi. Näin opin jo lapsena näkemään ja kokemaan yrittäjyyden varjopuolet, mutta myös vapauden ja onnistumisen elämykset.

Lapsuuteni maaseudulla eläinten ja luonnon ympäröimänä sai luovuuden kukoistamaan. Isäni on erittäin innovatiivinen, intohimoinen ja luova persoona, joka antoi tämän elämänmallin myös minulle. Hän opetti arvostamaan luontoa ja nauttimaan elämästä ilman rahallista omaisuutta. Meidän rikkautemme oli metsät ympärillämme, joiden mutkikkaita polkuja pitkin kuljin koulumatkanikin. Saatoimme myös kauniina kesäiltana pakata laukkuumme öljyvärit ja lähteä pellon laitaan maalaamaan kaunista latomaisemaa. Matkalla kuuntelimme luonnon ääniä ja isä opetti tunnistamaan lintuja laulun perusteella. Nämä muistot seuraavat läpi elämäni ja ovat antaneet minulle kyvyn nauttia hetkestä, sekä kaikesta sen ympäröivästä kauneudesta.

Työurani hevosalalla

Hevosista tuli minulle lopulta myös ammatti. Opiskelin alalle ja päädyin työskentelemään useammassakin hevosalanyrityksessä ennen oman perustamista. Hevosalalla sain työskennellä hyvin erilaisissa työyhteisöissä ja välillä haastavissakin olosuhteissa. Laajoja työnkuvia, haastavia pomoja, kivojakin pomoja, ihania työkavereita ja asiakkaita, painetta, stressiä, riskialttiita tilanteita, suuria määriä vastuuta. Ala on kova ja vaati sinnikkyyttä, mutta myös opetti sitä. On aivan eri asia olla harrastaja, kuin työntekijä hevosalalla ja tämä saattaa tulla yllätyksenä monille, jotka lähtevät opiskelemaan esimerkiksi hevostenhoitajaksi.

Omassa ratsastuskoulussani sain luoda palveluja asiakaslähtöisemmin, kuin työskentelemissäni työpaikoissa olin pystynyt ja se toi paljon uutta motivaatiota työhöni. Olin ehtinyt pitämään myös muutaman vuoden taukoa hevosista, toimiessani hetken hoitotyössä ja jäädessäni kotiin lasten syntymisten johdosta. Tauko oli hyvää aikaa miettiä miten itse haluan työtäni tehdä.

Ratsastuskoulussani pyrin toimimaan oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja lempeästi ihan jokaista kohtaan. Koin, että minun tehtäväni oli ennen kaikkea auttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja oppia hyväksymään myös epäonnistumiset. Ratsastuksen ja hevostaitojen opetus on mielestäni paljon muutakin kuin teknisiä asioita. Se on paljon kokonaisvaltaisempaa.

Hevonen elää hetkessä ja opettaa sitä myös meille ihmisille. Näitä tärkeitä taitoja, joita hevosten kanssa toiminen on minulle opettanut, tulen hyödyntämään mielelläni kaikissa työtehtävissäni myös jatkossa. Haluan olla tuki ja turva niille, jotka sitä tarvitsevat. Jos päädyn johtotehtäviin, olen valmis näyttämään, miten positiivisella ehdollistamisella, sekä turvallisen ympäristön luomisella on paljon suurempi vaikutus työyhteisöön ja sitä kautta liiketoiminnan menestymiseen, kuin millään muulla. En usko statuspomoiluun, enkä autoritääriseen johtamiseen. En tule enää koskaan olemaan osa sellaista työyhteisöä, jota johdetaan niin. Yksi rajani menee siinä.

Hevosten ja hevosharrastajien kanssa toimiminen opetti siis paljon tärkeitä taitoja. Voisin väittää, että se on yksi parhaista esimieskoulutuksista, mitä koskaan voisin saada. Opin työssäni tarkkailemaan hyvin hienovaraisiakin signaaleja, joita ihmiskeho viestittää sanattomasti. Kun ohjataan useaa ratsukkoa samanaikaisesti maastakäsin, on tärkeää oppia reagoimaan nopeasti kehon viesteihin, jotta pystytään korjaamaan niitä, välttäen tällä jopa vaaratilanteita.

Samaan aikaan minun oli kehityttävä hevosen kehonkielen mestariksi, jotta ymmärsin myös, mitä hevonen, joka ei puhu, viestii meille. Tämän kombinaation hallinta vaatii jo vuosien omistautumista ja opiskelua asian suhteen. Koska asiakkaani olivat hyvin erilaisista lähtökohdista, opin hyväksi tarkkailijaksi ja intuitioni hyödyntäjäksi. Ymmärrys erilaisuutta kohtaan kasvoi myös, sillä jotta voin auttaa muita, on minun osattava asettua autettavan asemaan ymmärtääkseni hänen lähtökohtansa tilanteessa.

Tämä kaikki vaati asialle omistautumista, motivaatiota, loputonta oppimisen halua, paljon aikaa ja myös uhrauksia. Mielelläni hyödynnän oppimaani monipuolisesti myös bisnesmaailmassa. Hevosavusteista johtamisvalmennusta on jonkin verran järjestettykin viime vuosina ja kiinnostukseni sitä kohtaan on suuri. Tarkoitukseni onkin lähteä kehittämään koulutusta tulevaisuudessa, sillä näen tässä paljon mahdollisuuksia.

Intohimona myynti, markkinointi ja ihmiset

Jatko-opinnot tulivat kysymykseen siinä vaiheessa, kun olin työskennellyt hevosten ja ratsastuksen parissa jo yli 15 vuotta ja edellisestä tutkinnostani, josta valmistuin hevosalalle ( Hevostalouden koulutusohjelma, hevosten käyttö matkailussa ) oli useita vuosia. Koin, että haluan haastaa itseäni enemmän myös liiketalouden puolella. Lähdin opiskelemaan ensin yrittäjyyttä ( Yrittäjän ammattitutkinto ) ja sen jälkeen aloitin opinnot kohti liiketalouden tradenomin tutkintoa.

Opiskellessani huomasin, että kutsumukseni myynnin ja markkinoinnin kentälle on hyvin vahva, mutta sydämeni sykkii myös henkilöstöalalle. Hain markkinointitehtäviin Booster Akatemiaan ja sain sieltä projektipäällikkö traineen paikan. Trainee-aikani oli erittäin silmiä avaava ja vahva oppimiskokemus, joka näytti jälleen suuntaa uralleni.

Markkinointityötä olen sen jälkeen tehnyt jo melko monille yrityksille ja hyvin laaja-alaisesti. Minulta löytyy vahvaa näkemyksellisyyttää tämän päivän myyntiä, markkinointia, sekä liiketoiminnan kehittämistä kohtaan. Koen ottaneeni viimeisen kahden vuoden aikana verrattain isoja steppejä kohti asiantuntijuustasoa myynnin ja markkinoinnin suhteen, mutta minua on alkanut kiehtoa yhä enemmän se, miten voisin hyödyntää persoonani, arvoni, ajatusmaailmani, ihmistuntemukseni ja laaja-alaisen työkokemukseni urallani mahdollisimman monipuolisesti.

Itsensä haastaminen on mun juttu

Tämän kevään olen saanut hypätä Startup-maailmaan, työskennellessäni markkinointityössä Coulu Systemsillä, joka kehittää ja myy LeaDo – tuotteita. LeaDo on pedagoginen oppimismenetelmä, joka mullistaa oppimiskokemuksen varhaiskasvatuksesta alkaen. On upeaa saada olla mukana luomassa lapsille parempia edellytyksiä oppimiseen, sekä opettajille opettamiseen ja ennen kaikkea tasa-arvoisesti, yksilöt huomioiden. Tätä työtä tehdään täydellä sydämellä huipputiimin kanssa.

Arvostan isosti sitä, että olen saanut olla osana tätä hienoa ja inspiroivaa porukkaa. Lisäksi sen dynaaminen ympäristö saa minut todella syttymään. Olen itse hyvin aikaansaava ja haluan edistää asioita sen sijaan, että jäisin junnaamaan paikalleen. Kun ympärillä on samanhenkistä porukkaa, niin vauhti on sen mukainen. Olen oppinut valtavasti tämän kevään aikana ja tunnen, että kaikki palaset ovat alkaneet loksahdella paikoilleen. Se tuntuu erittäin hyvältä.

– Niina Kandolin

Oma osaaminen

Miten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen?

Siinäpä kysymys, jonka kanssa yllättävän moni kamppailee. Oman osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan persoonallisuuden, omien heikkouksien ja vahvuuksien, motivaatiotekijöiden, sekä tavoitteiden tunnistamista. Työnhakutilanteessa on tärkeää osata sanoittaa oma osaaminen realistisesti, mutta kuitenkin tarpeeksi monipuolisesti. Se ei ole kehuskelua, että tietää ja uskaltaa myös kertoa missä on hyvä. Osaamisen sanoittaminen ja joskus jopa sen tunnistaminenkin voi olla haastavaa. Onneksi kuitenkin apua löytyy ja kerronkin tässä postauksessani vinkkejä siihen.

 Olen työskennellyt monella alalla hyvin erilaisissa rooleissa ja niin sanottua piilo-osaamista on kertynyt paljonkin. Ongelma onkin juuri siinä, että se tuntuu olevan piilossa, enkä kysyttäessä ole osannut tuoda esille kuin hyvin pienen osan osaamisestani. Generalistina (moniosaaja) janoan tietoa ja rakastan jatkuvaa opiskelua, joten minulta löytyy myös laajasti teoreettista tietoutta tukemaan käytännön osaamistani. Kaikesta huolimatta huomaan helposti vähätteleväni tietämystäni ja kärsin ajoittain huijarisyndroomasta. Lopulta kyllästyin tähän ja päätin, että nyt minä selvitän juurta jaksaen mitä kaikkea osaamista sinne reppuuni on tullutkaan kerättyä.

Olen aktiivinen somessa ja minulla onkin nykyään jo kohtalaisen laaja verkosto LinkedInissä. Sieltä päätin ensimmäisenä lähteä pyytämään apua ongelmaani. Sain aiheesta postattuani useita yhteydenottoja apuaan tarjoavilta verkoston jäseniltä ja sovimme keskusteluaikoja heidän kanssaan aiheesta, miten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen. Sparraushetket ovat olleet erittäin antoisia ja ajatuksia herättäviä, eikä ne tähän lopu. Aion ehdottomasti jatkaa niitä. Olen saanut erittäin hyviä vinkkejä ja pieniä kotitehtäviäkin, joiden avulla olen löytänyt niitä piilossa olevia taitoja vaikka kuinka paljon. Ja nyt huomaan pystyväni auttamaan myös muita, mikä tuntuu todella kivalta.

Osallistuin myös Jenni Janakan Röyhkeyskoulu-verkkokurssille, jossa käsittelemme kyseisiä aiheita vähän vielä syvällisemmin ja kurssin ansiosta olen oppinut ymmärtämään itseäni paremmin. Kurssi on ollut todella ihana ja suosittelenkin sitä lämmöllä kaikille oman osaamisen tunnistamisen, huijarisyndrooman, itsensä pienentämisen ja uskalluksen kanssa taisteleville. Tehtävät ja ryhmäkeskustelut ovat selkeyttäneet ennen kaikkea kuvaa itsestäni ja tuonut lisää rohkeutta tavoitella niitä unelmia, mitä tuolla päässä on tullut salaa piiloteltua. Huomasin myös, että stereotypiat häiritsevät yllättävänkin paljon suhtautumistani ihmisiin. Niistä onkin syytä luopua ja ottaa käyttöön avoimempi ja hyväksyvämpi asenne. Ja huomatkaa, että olen pitänyt itseäni aina juuri hyvin avoimena ja hyväksyvänä, mutta silti ne vaikuttavat liiaksi. Tässä tekstissä en lähde avaamaan Jennin kurssia, sillä niille suosittelen vilpittömästi hakeutumaan suoraan! Tämä ei ole mikään maksettu mainos myöskään, vaan aidosti omasta halustani haluan jakaa hyviä juttuja eteenpäin. Se on minun tapani ollut aina ja niin tulen toimimaan jatkossakin. Pyyteetön auttaminen on muuten ihan parasta. Suosittelen kaikille! Käyn siis läpi postauksessani hyviä vinkkejä ja keinoja joita olen haalinut eri puolilta ja joita olen itse myös testannut. Verkkokurssit ovat todella kätevä tapa oppia uusia asioita ja syventää osaamista, joten vahva suositus niillekin!

Hyviä tehtäviä oman osaamisen tunnistamiseksi

Kun ongelmanasi on tunnistaa ja sanoittaa osaamistasi, niin lähde miettimään aiempia työtehtäviäsi, projekteja, harrastuksiasi tai mitä tahansa, missä olet ollut mukana. Listaa sitten ylös asioita, mitä kyseisessä tilanteessa tai roolissa olet tehnyt ja mitä niistä oppinut. Helppoa! Tee jokaisesta roolistasi/työtehtävästäsi oma lista ja pidä huoli, että lopulta yhdistettyäsi kaikki oppimasi asiat, saat aikaan vähintään 50 eri asiaa. Näin sinulla on hyvä ja konkreettinen pohja, mistä lähteä hahmottamaan esimerkiksi työtehtäviä, mihin voisit soveltua osaamisesi pohjalta. Itse lähdin jalostamaan tätä tehtävää vielä hiukan pidemmälle. Huomasin, että moni tunnistamani asia liittyi vahvasti johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Siispä aloin ryhmitellä asioita omiin laatikoihinsa ja nimesin laatikot sisällön mukaan. Moni asia myös toistui eri työtehtävissäni, kuten verkostoituminen, kommunikaatiotaidot, rohkeus, paineensietokyky, asiakaspalvelu, opettaminen/ohjaaminen, myyntityö, somemarkkinointi, sisällöntuotanto, ideointi, riskienhallintataidot, johtaminen, tiimityöskentely, liiketoiminnan kehittäminen. Siitä pystyin näkemään suoraan, mille osa-alueille osaamiseni on keskittynyt vahvimmin. Näihin osaamisalueisiin syvennyin paremmin ja mietin konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa nämä taidot ovat tulleet parhaiten esille ja kirjoitin niitä ylös. Siitä kertyi hyvää materiaalia esimerkiksi CV:tä varten.

Toinen hyvä tehtävä on valita kolme tai useampi henkilö, jolta kysyä vahvuuksiasi ja kehityskohtiasi. Tähän voit käyttää apunasi esimerkiksi Joharinikkunaa. Voit myös suoraan kysyä henkilöiltä palautetta! Valitse henkilöt mahdollisimman erilaisista lähtökohdista, eli esimerkiksi perheenjäsen, työkaveri, pomo, asiakas, harrastuskaveri ja ystävä. Itse olen kokeillut Joharinikkunaa, sekä suoraa palautetta.

Kysyin rohkeasti suoraa palautetta osaamisestani ja kehityskohdistani nykyisen työpaikkani pomolta ja kahdelta läheiseltäni, jotka tuntevat minut hyvin. Vastauksissa oli paljon samaa, mutta myös jotain uutta minulle.

Tiivistettynä palaute oli tällainen:

Osaat luovia hyvin eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Olet hyvä sisällöntuottaja ja toimit luontevasti somessa. Tiimityöskentelytaitosi ovat hyvät. Löydät aina oman paikkasi ryhmässä innostajana ja vakuuttavana puhujana, sekä vinkkien antajana. Analysoit nopeasti asioita monelta kantilta, etkä siten tee paniikkiratkaisuja. Sinun kanssasi on helppo käydä dialogia ja keskittyä asioiden edistämiseen. Uskallat keskustella pintaa syvemmältä kiperistäkin haasteista ja pohjalla on aina halu ratkaista joku ongelma yhteiseksi hyväksi. Olet innovatiivinen, luova, kekseliäs ja tosi yrittäjähenkinen. Sinulla on kehittävä työote ja olet hyvin aikaansaava.

Sitten tuli myös suoraa kehittävää palautetta: Sinun pitäisi oppia tekemään valintoja, eikä yrittää toteuttaa kaikkia ideoitasi samaan aikaan. Multitaskaus on ominaista sinulle. Sinulla on myös vahva halu miellyttää. Olisi tärkeää oppia sanomaan myös ei.

No, kyllähän tämä analyysi minusta osui oikeaan. Se kertoo tietenkin myös sen, että itsetuntemukseni on aika hyvä jo. Yllätyksiä ei tullut. On tärkeää tiedostaa, millaisen mielikuvan itsestään ympärilleen antaa. Onko se sellainen, kuin kuvittelee sen olevan? Siksi on hyvä pyytää palautetta, vaikkei se kovin helppoa aina olekaan.

Erilaiset persoonallisuustestit voivat auttaa oman osaamisesi sanoittamisessa, sekä vahvuuksiesi tunnistamisessa. Listaan tähän muutamia testejä, joita itse olen käyttänyt:

Disc-persoonallisuustesti

16personalities

Vastaamo.fi/persoonallisuus/

Tunnista-itsesi-persoonallisuustesti

Minulle avautui hiljattain verkostoni kautta mahdollisuus osallistua HICCS ORBIT Pehmeän taidon kartoitukseen, josta hyödyin kyllä suuresti. Voin avata tätä vielä lisää myöhemmin blogissa.

Internet on täynnä tietoa oman osaamisen tunnistamisesta ja sanoittamisesta. Myös uravalmentajat tekevät osaamiskartoituksia. Jos huomaat, että ongelmaksi muodostuu lopulta kehtaaminen, niin siihenkin löytyy apua. Hyviä kirjoja aiheesta on muun muassa:

Röyhkeyskoulu, Jenni Janakka
Itsetunto kohdalleen!, Toivakka, S. Maasola, M

Jos kaipaat vertaistukea tai neuvoja, niin lähestypä minua ensin. Löydät tien luokseni LinkedInin kautta TÄÄLTÄ
tai upouuden verkostoitumisvinkkejä jakavan Ig-tilini kautta, joka löytyy nimellä @verkkokutomo
Verkkokutomoa kannattaa tulla seuraamaan muutenkin, koska verkostoituminen on nyt iso juttu ja siihen kannattaa kyllä satsata monestakin syystä.

– Niina

Uupuminen opetti

Rajojen etsiminen ja löytäminen

Jokin vuosi sitten elämäni oli kovin erilaista kuin nyt. Sen kuormittuvuus saikin minut lopulta palamaan loppuun. Pienet lapset, suuri perhe, kaksi työtä ja opiskelut päälle. Siinäpä melkoinen kokonaisuus hallittavaksi ja suoritettavaksi. Tein pahimmillaan samaan aikaan työtä toimistosihteerinä järjestössä, pyöritin ratsastuskouluani, seitsenhenkisen uusperheemme arkea ja opiskelin ammattikorkeakoulussa. Päivät täyttyivät tehokkaasti työnteolla, opiskelulla ja lastenhoidolla. Vapaa-aikaa ei juuri jäänyt ja välillä nukkuminenkin oli vaikeaa. Pienet lapset heräilevät tietenkin öisin ja katkonaiset yöt ottavat veronsa.

Meidän tilallamme oli hevosten lisäksi kanoja, kissoja, pupuja, lampaita sekä kesäaikaan kahvilatoiminnan lisäksi ratsastusleirejä. Oli suuret hevoslaitumet aidanrakentamisineen, kasvihuone, kasvimaa ja jättimäinen piha. Meillä oli aina kova vilinä, eikä työpäivät tuntuneet päättyvän koskaan.

Iltaisin kun lapset olivat nukkumassa, niin minä jatkoin usein opiskelutehtävien parissa. Lomista oli turha haaveilla tässä elämäntilanteessa. Jos joskus jonnekin lähdin, niin ohjasin tilan toimintaa sieltäkin etänä. Tein itsestäni korvaamattoman, joka on yksi niistä pahoista virheistä, mihin yrittäjät usein sortuvat. Toinen selkeä virheeni oli se, etten osannut sanoa milloinkaan ei. Otin kaikki työt vastaan, mitä oli tarjolla.

Elin unelmaani, mutta toteutin myös liikaa samalla kertaa. Tietäähän sen, mihin se johtaa. Siinä elämänvaiheessa tuli kuitenkin myös hetki, jolloin oli pakko lopulta pysähtyä ja myöntää ennen kaikkea itselle, että tässä on menty vähän liian lujaa viime vuodet. 

Kroppani alkoi oireilla. Selkäni petti kesken vilkkaimman ratsastusleiriviikon ja diagnoosi oli välilevynpullistumat kahden lannenikaman välissä. Tästä johtuen oikea jalkani lopulta puutui myös ja sitä kesti 3 kuukautta. Liikuin kainalosauvoilla, enkä voinut istua ollenkaan. Nukkuminen kipujen kanssa tapahtui 3 tunnin erissä, joiden välissä oli pakko nousta kävelemään. Kävely auttoi onneksi aina. Nuorin lapsistani oli silloin yksivuotias, joten voitte kuvitella millaista elämä oli. En voinut nostaa häntä edes syliin, kun hän sitä kaipasi.

Kuntoutus ja elämän järjesteleminen uudestaan

Sain selän fyssarin avustuksella kuitenkin pikkuhiljaa kuntoon ja elämä jatkui vanhaan tapaan, kunnes selkäni petti uudelleen vuoden päästä. En ollut hidastanut tahtian, vaikka keho yritti huutaa minulle, etten voisi jatkaa enää näin. Kuntoutin selkäni jälleen kerran jumppaillen hyväksi, ilman leikkausta. Palattuani siitä arkirytmiini, oli taas ongelmia luvassa ja sain jonkin asteisen paniikkikohtauksen matkallani töihin. Luulin oikeasti kuolevani siihen paikkaan. Tämä oli vasta se hetki, kun tajusin, että nyt pitää todellakin pysähtyä.

Elämä oli pistettävä kokonaan uusiksi. Minun oli ajateltava ensimmäistä kertaa omaa hyvinvointiani ja tehtävä suuria ratkaisuja, jotta saisin itseni kuntoon. Päädyimme lopulta mieheni kanssa myös avioeroon, jonka johdosta muutin kolmen lapseni kanssa omaan kotiin ja luonnollisesti myös ratsastuskoulutoiminta muine oheistoimintoineen päättyi tähän.

Yritystoiminnan lopettamista olin ehtinyt jo pari vuotta suunnitella, joten ajatustyö sen suhteen oli valmis. Hevoset, sekä ihanat asiakkaani ohjasin hellästi ystäväni huomaan syksyn aikana. Hän aloitti kuin tilauksesta ratsastuskouluyrittäjänä samalla paikkakunnalla minun lopettaessa. Se aika oli rankkaa todella, sillä monista asiakkaistani oli vuosien saatossa tullut minulle tärkeitä ja osasta jopa ystäviä. Olin kuitenkin onnekas, että minulla oli tarjota heille hyvä harrastuspaikka pätevän ohjaajan luona ja vielä osittain tuttujen hevostenkin kanssa. 

Loputon väsymys

Nukuin ensimmäisen syksyn lähes läpi, yrittäen vain selviytyä pakollisista arjen toiminnoista. Olin niin loputtoman väsynyt, eikä nukkumiselle meinannut tulla loppua. Onnistuin kuitenkin hoitamaan sihteerin työni ja suorittamaan joitakin tradenomin opintojani, jotka olin aloittanut täysiaikaisesti samana syksynä. Työsopimukseni päättyessä toimistotyöstä, jatkoin opiskelua aktiivisemmin ja lopulta sain kurottua itseni taas kiinni aikatauluun niiden osalta.

Seuraavan kesän sain pitkästä aikaa matkustella ja lomailla. Sen jälkeen tunsin palautuvani pikkuhiljaa omaksi itsekseni ja toisen syksyn opiskelut aloitin jo aivan uudella motivaatiolla. Tuntuu edelleen oudolta, kun on yhtäkkiä aikaa lukea, katsoa telkkaria ja viettää aikaa ystävien kanssa. Olen ollut myös onnekas, että olen saanut kaikesta työmäärästä huolimatta viettää paljon aikaa lasteni kanssa, heidän ollessaan pieniä. En koe, että olisin jäänyt mistään paitsi ja osaan myös iloita menneestä ajasta. Tämä on yksi yrittäjyyden etuja, kun on voinut työskennellä kotoa käsin.

Hyvinvointini on ykkösasia

Burnout opetti arvostamaan omaa terveyttä ja hyvinvointia. Olen oppinut myös itsestäni valtavasti uutta sen myötä. Tärkeintä on ollut oppia kuuntelemaan kehon ja mielen viestejä. Olen taitava lukemaan muiden ihmisten kehonkieltä, johtuen osittain työurastani ratsastuksen parissa. Silti olen ollut sokea omalle kehonviestinnälleni, joka on niin viisas. Se tekee kaikkensa, että ymmärtäisimme ja turvautuu pakon edessä myös äärimmäisiin keinoihin.

Elämäni on edelleen hektistä ja olen aktiivisesti mukana monissa jutuissa, mutta se on tärkeä osa persoonaani. Ollakseni onnellinen on minun saatava ideoida ja luoda uutta. Minulla on kuitenkin nyt viisautta ja keinoja, jotka auttavat pitämään elämän balanssissa. Selkäni toimii yhtenä tärkeänä mittarina. Se kertoo heti, jos tarvitsen enemmän liikuntaa tai lepoa. Mieleni viestii minulle myös uupumisesta ja silloin annan itseni levätä. Minua ei hävetä nukkua välillä pitkään ja pitkät yöunet ovat oikeuteni.

Uusi aika

Olen taas se energinen, idearikas ja iloinen minä, mutta samaan aikaan ihan eri ihminen monelta osin, kuin aiemmin. Burnout oli ennen kaikkea tärkeä kokemus. Se pakotti pysähtymään, eikä mikään muu olisi minun kohdallani siihen niin tehokkaasti pystynyt. Pysähtymisen ansiosta minulla oli aikaa ajatella ja tutustua taas itseeni. Olin laiminlyönyt itseni monella tapaa jo vuosien ajan, joten lepohetki oli todellakin välttämätön.

Nyt minulla on kirkas kuva mielessäni, mitä kohti suunnata. Tiedän rajani ja kunnioitan niitä. Lisäksi minulla on erittäin tärkeitä kokemuksia repussani, joista koen pystyväni ammentamaan nyt vaikka mihin. Olen saanut jälleen kokea haasteen, josta olen kuitenkin selviytynyt. Uupuminen opetti minut luottamaan myös vahvemmin intuitiooni. Jos intuitioni viestii minulle, niin kuuntelen. Se on erittäin tärkeä työkalu ihmisten kohtaamisissa myös.

Näistä oireista tunnistat burnoutin

Burnout on salakavala, eikä sen tilanteen etenemistä vakavalle tasolle kannata jäädä odottelemaan. Mahdollisimman varhainen puuttuminen siihen on tärkeää. Listasin alle muutamia oireita, jotka voivat viitata työuupumukseen.

 • Töihin meno ahdistaa
 • Lisääntyneet muistiongelmat
 • Virheiden lisääntyminen työtehtävissä
 • Jatkuva kiireen tunne, etkä koe ehtiväsi suorittamaan asioita kunnolla loppuun.
 • Erilaiset uniongelmat
 • Alakuloinen mieliala ja negatiiviset ajatukset yleisiä

Kun huomaat kuormittuvasi normaalia enemmän jo arjen toiminnoista, niin ota asia puheeksi hyvin matalalla kynnyksellä esimerkiksi esihenkilösi kanssa. Kun burnout pääsee etenemään vakavalle tasolle, voi se johtaa muun muassa pitkään sairaslomaan. Siksi on hyvin tärkeää puuttua tilanteeseen mahdollisimman varhain.

– Niina Kandolin